Kraków, Kliny, ul. bpa A. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej

ul. A. Małysiaka - etap 3

Budynek 5B