Akcjonariusze

PROINS Spółka Akcyjna

ul. Wapienna 2
30-544 Kraków
NIP: 679-25-17-212; REGON: 351544952
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS:0000110183
Wysokość kapitału zakładowego oraz kapitału wpłaconego: 2.363.400,00 zł

Akcjonariat