Kraków, Kliny, ul. bpa A. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej

ul. A. Małysiaka 14 i 16

Budynek 14

Lista mieszkań budynku